หลักสูตรค่าย

STEM Education
Science · Technology · Engineering · Mathematics
กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         จากแนวคิดของ ดร.ทักษิณ อาชวาคม เพื่อรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายสร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ แบบไร้ขีดจำกัดฝึกฝน การคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง การจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็มที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

ค่าย วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    โดยมีหลักสูตรประกอบด้วย

    - ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

       (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
      ระยะเวลาของการจัดอบรมหรือจัดค่าย
    
- 2 วัน 1 คืน
    
- 3 วัน 2 คืน

 

                                                                               กิจกรรมในการจัดค่าย
                                                                               - ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูดาว ดูแมลง ส่องนก)

                                                                               - ศึกษาพลังงานทดแทน
                                                                               - เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                                                                               - เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์

 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสเต็ม กระบี่ STEM STEM EDUCATION ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ค่ายสิ่งแวดล้อมกระบี่ ค่ายวิทยาศาสต์จังหวัดกระบี่ ค่ายSTEM โครงการค่าย ค่ายสะเต็มภาคใต้ ค่ายSTEMภาคใต้ ค่ายนวัตกรรมภาคใต้ ค่ายนวัตกรรมเกษตรภาคใต้ ดูดาวภาคใต้ ธรรมชาติสวยภาคใต้ ป่ายางภาคใต้ ปลูกยางภาคใต้ วิทยาศาสตร์กระบี่ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ศึกษาธรรมชาติ ท่าปอมคลองสองน้ำกระบี่ ท่าปอมคลองสองน้ำ  ระบบนิเวศ ศึกษาระบบนิเวศ ป่าชายเลน เที่ยวป่าชายเลนกระบี่ ศึกษาป่าชายเลน ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่ ทะเลกระบี่ ที่พักท่าปอมคลองสองน้ำ โรงแรมซีแอนด์ซีกระบี่ ร้านอาหารซีแอนด์ซีกระบี่ เขาขนาบน้ำ ที่พักเขาขนาบน้ำ ที่พักลานปูดำ บ้านเกาะกลาง โฮมสเตย์เกาะกลาง ลานปูดำ ที่พักกระบี่ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ทกระบี่ ร้านอาหารกระบี่ ร้านอาหาร ห้องพัก เที่ยวภาคใต้ โรงแรมที่พักภาคใต้ โรงแรมอ่าวนาง ที่พักอ่าวนาง วัดถ้ำเสือกระบี่ ที่พักแถววัดถ้ำเสือ สนามบินกระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ โรงแรมแถวสนามบินกระบี่ ที่พักแถวสนามบินกระบี่ กระบี่เที่ยวไหนดี เที่ยวแหลมสัก ที่พักแหลมสัก น้ำตกร้อนกระบี่ ที่พักน้ำตกร้อนกระบี่ ที่พักภาคใต้ ที่พักใกล้น้ำตกร้อนกระบี่ 
Visitors: 27,428