ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้

เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา 1 ใน 17 แห่ง ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งโดยนายมีชัย วีระไวทยะ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่รายล้อมด้วยสวนยาง พืชพันธุ์ไม้ สถานที่ ชุมชนที่มีศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรต่างๆ

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ได้ดำเนินโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามิในเขตจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง เริ่มจากการพัฒนาด้านจิตใจ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ได้มาจากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชน ช่วยจัดตั้งและสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนช่วยสนับสนุนโรงเรียนของรัฐ (Partnership School) ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยทำให้โรงเรียนเป็นมากกว่าโรงเรียนเฉพาะของเด็กนักเรียน แต่เป็นการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (School-Based Integrated Rural Development)

โครงการค่ายสะเต็มศึกษา

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการค่ายสะเต็มศึกษา แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา (www.saptaicamp.com) เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมและลดค่าใช้จ่าย เวลา ในการเดินทางไปทำเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ที่ศูนย์ฯ หลัก จังหวัดนครราชสีมา

นอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ยังได้จัดทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับงานด้านการพัฒนาภายใต้ชื่อ บริษัท กระบี่เขาครามพัฒนา จำกัด โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี  ที่ให้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาและร้านอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา การจัดค่ายทางด้านนวัตกรรมการเกษตร ค่ายพลังงานและ ค่ายเยาวชนอื่นๆ

โครงการค่ายสะเต็ม กระบี่แคมป์ เกิดจากการร่วมมือของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ (ซี แอด์ ซี กระบี่) ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ "ท่าปอมคลองสองน้ำ" จังหวัดกระบี่ เพื่อเรียนรู้ความสมบูรณ์ ความสวยงามของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดิน พืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน การเปลี่ยนสีของน้ำในคลอง ธรรมชาติที่หลากหลายและน่าค้นหาของป่าท่าปอมคลองสองน้ำนี้ด้วย

 

 

 หมายเหตุ :    

                  -  โรงเรียนที่จัดกิจกรรมค่ายฯ ต้องเตรียมคู่มือค่าย STEM และใบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนมาในวันเข้าค่ายฯ 
                     สามารถ Download เอกสารได้ที่เวปไซต์นี้
                  -  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ผ้าเช็ดตัว เสื้อกันหนาว กางเกงขายาว ไฟฉาย 
                     รองเท้าผ้าใบ ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ
                  -  ส่งแบบฟอร์มใบจองกลับมาที่ Email: krabicamp@pda.or.th
 
 

โครงการ RSSI UK SUMMER CAMP  ขอเชิญน้องๆนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่

ในการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับเจ้าของภาษา ที่โรงเรียนสอนภาษาชั้นนำในเมือง Oxford

ประเทศสหราชอาณาจักร และได้ท่องเที่ยวทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสเต็ม กระบี่ STEM STEM EDUCATION ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ค่ายสิ่งแวดล้อมกระบี่ ค่ายวิทยาศาสต์จังหวัดกระบี่ ค่ายSTEM โครงการค่าย ค่ายสะเต็มภาคใต้ ค่ายSTEMภาคใต้ ค่ายนวัตกรรมภาคใต้ ค่ายนวัตกรรมเกษตรภาคใต้ ดูดาวภาคใต้ ธรรมชาติสวยภาคใต้ ป่ายางภาคใต้ ปลูกยางภาคใต้ วิทยาศาสตร์กระบี่ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ศึกษาธรรมชาติ ท่าปอมคลองสองน้ำกระบี่ ท่าปอมคลองสองน้ำ  ระบบนิเวศน์ ศึกษาระบบนิเวศ ป่าชายเลน เที่ยวป่าชายเลนกระบี่ ศึกษาป่าชายเลน ที่เที่ยวจังหวัดกระบี่ ทะเลกระบี่ ที่พักท่าปอมคลองสองน้ำ โรงแรมซีแอนด์ซีกระบี่ ร้านอาหารซีแอนด์ซีกระบี่ เขาขนาบน้ำ ที่พักเขาขนาบน้ำ ที่พักลานปูดำ บ้านเกาะกลาง โฮมสเตย์เกาะกลาง ลานปูดำ ที่พักกระบี่ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ทกระบี่ ร้านอาหารกระบี่ ร้านอาหาร ห้องพัก เที่ยวภาคใต้ โรงแรมที่พักภาคใต้ โรงแรมอ่าวนาง ที่พักอ่าวนาง วัดถ้ำเสือกระบี่ ที่พักแถววัดถ้ำเสือ สนามบินกระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ โรงแรมแถวสนามบินกระบี่ ที่พักแถวสนามบินกระบี่ กระบี่เที่ยวไหนดี เที่ยวแหลมสัก ที่พักแหลมสัก น้ำตกร้อนกระบี่ ที่พักน้ำตกร้อนกระบี่ ที่พักภาคใต้ ที่พักใกล้น้ำตกร้อนกระบี่ ทะเลใต้ ทะเลสวย นอนเกาะ กระบี่ทะเลสวย 

Visitors: 13,304