ค่ายวิทยาศาสตร์กระบี่ กระบี่ ค่ายสะเต็ม ค่าย STEM STEM กระบี่แคมป์

โครงการค่ายสะเต็มศึกษา

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการค่ายสะเต็มศึกษา แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา (www.saptaicamp.com) เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมและลดค่าใช้จ่าย เวลา ในการเดินทางไปทำเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ที่ศูนย์ฯ หลัก จังหวัดนครราชสีมานอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ยังได้จัดทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับงานด้านการพัฒนาภายใต้ชื่อ บริษัท กระบี่เขาครามพัฒนา จำกัด โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี  ที่ให้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาและร้านอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา การจัดค่ายทางด้านนวัตกรรมการเกษตร ค่ายพลังงานและค่ายเยาวชนอื่นๆ 

 เกิดจากการร่วมมือของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ (ซี แอนด์ ซี กระบี่) ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ "ท่าปอมคลองสองน้ำ" จังหวัดกระบี่ เพื่อเรียนรู้ความสมบูรณ์ ความสวยงามของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดิน พืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน การเปลี่ยนสีของน้ำในคลอง ธรรมชาติที่หลากหลายและน่าค้นหาของป่าท่าปอมคลองสองน้ำนี้ด้วย

ขอเชิญน้องๆ มาร่วมสนุกกับฐานความรู้ที่สามารถเลือกได้ รวมถึงการจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็มที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

บริหารจัดการหลักสูตรโดย : ดร.ทักษิณ  อาชวาคม  ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  ปี พ.ศ.2545-2559

ตัวอย่างกิจกรรม : ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูดาว ดูแมลง ส่องนก)  ศึกษาพลังงานทดแทน  เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เหมาะสำหรับ : นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษา และผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

 

หมายเหตุ :    

-  โรงเรียนที่จัดกิจกรรมค่ายฯ ต้องเตรียมคู่มือค่าย STEM และใบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนมาในวันเข้าค่ายฯ สามารถ Download เอกสารได้โดย คลิกที่นี่

-  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ผ้าเช็ดตัว เสื้อกันหนาว กางเกงขายาว ไฟฉาย รองเท้าผ้าใบ ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ

-  ส่งแบบฟอร์มใบจองกลับมาที่ Email: krabicamp@pda.or.th
 
 
 

โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี : บริษัท กระบี่เขาครามพัฒนา จำกัด

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : กระบี่
บัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่ : 242-1-21366-5

 

ส่งหลักฐานการโิอนมาที่ Email : Krabicamp@pda.or.th หรือ Fax : 075-694070

กรุณาโอนเงิน 50% ก่อนการเดินทาง 15 วัน

ศูนย์การเรียนรู้เเละค่ายสะเต็มศึกษาในเครือ

Visitors: 40,710